Shri Madhavrao Patil Mahavidyalaya | Home :

  


Late. Madhavraoji Patil (Kaka)
Founder President
Nagar Shikshan Vikas Mandal, Murum.

Hon. Basavrajji Patil
MLA, Ausa

Management

Sr. No.

Name

Designation

1

Hon.Bapuraoji Patil

President

2

Hon.Baburaoji Shelke Guruji

Secretary

 

Local Management

Sr. No.

Name

Designation

1

Hon.Bapuraoji Patil

President

2

Hon.Baburaoji Shelke Guruji

Member

3

Dr. Somnath K. Akuskar

Principal and Ex-officio Secretary

4

Mr. D.S. Birajdar

Teacher Representative

5

Mr. R.V. Rohikar

Teacher Representative

6

Dr. C.T. Birajdar

Teacher Representative

7

Mr. P.V. Dindegave

Non-Teaching Staff Representative